Thursday, June 10, 2010

Pusong Sugatan at Banal

Bakit po ganun?
Pinili Mong masugatan
ang Puso Mong umiibig sa lahat?
Na hinayaan Mong nagdurugo
hanggang sa mga oras na ito?

Masidhi po ba ang ninanais Mo
para sa sangkatauhang
nagkasala sa 'Yo?
Hindi Ka po ba nagsasawang
magmahal?

Siguro nga'y
ito ang nais Mo sa akin--
na makita ko ang lahat
ng dapat kong makita
sa Iyong Pusong Banal at walang hanggan;
na magmahal sa lahat
ng walang pakundangan
at walang kahit anong reklamo.
You must be wondering why I'm not writing Sunday Gospel Reflections anymore.... It's because Bro. Dean Bascon (my kuya in UST) is back in Lamp Upon Our Feet; that is aside from me having said it all from my lengthy reflections. But I'd still be active here, though I may only write occasionally and in another genre--socio-religious communication. Anyway, may God bless you still.

Followers

Heads' Up!