Sunday, February 14, 2010

14 ng Pebrero (Hindi Ako Titikim ng Tikoy na Tsokolate)

Hindi ako titikim ng tikoy na tsokolate
dahil wala namang paninda nito, eh.
Mas mabuti pa kung tikman ko'y ube,
akma ang lasa niya sa gabi ng panglilibre.

Kung ako ang iyong tatanungin
tungkol sa pag-ibig,
hindi ko masasagot ang iyong inaakala;
dahil ang pagmamahal ay parang pag-uusig:
Isang mapanganib na sandata.

No comments:

Post a Comment

Followers

Heads' Up!