Monday, December 20, 2010

Kagalakan

Siya ay parating!
Maghanda at magbantay
sa pagsilang Niya!

No comments:

Post a Comment

Followers

Heads' Up!