Friday, August 26, 2011

Grassroots: Apat na Taon ng Splendor of the Church

Malugod kong binabati si Rev. Fr. Abraham "Fr. Abe" Arganiosa sa ikaapat na anniversaryo ng kanyang blog na The Splendor of the Church!

Sa isang personal na perspektivo, nakatulong ang blog ni Fr. Abe sa pagpapatatag ng aking pananampalataya at malaman kahit papaano ang mga taktika ng mga anti-Catholics; at kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako napadpad dito sa Blogspot. Marahil isa lamang ako sa maraming na-enlighten ng apologist-priest na ito sa pamamagitan ng "Splendor", ngunit masasabi kong nakatulong ito sa paghubog ng mga mas matitibay na Katoliko, at marahil ay makapag-produce pa ng mga converts patungo sa Katolisismo.

Muli, mula sa MSAG, Happy Anniversary sa The Splendor of the Church!

AXIOS!

No comments:

Post a Comment

Followers

Heads' Up!