Sunday, August 14, 2011

Grassroots: Hindi Mo Hinayaan

Hindi Mo hinayaan
na mabulok ang Iyong Ina sa katapusan
ng kanyang buhay,
ngunit, Iyong iniakyat upang
makatabi bilang Reyna.

Ang Bagong Eva'y
naglaho sa kanyang pagkatulog
at sa Langit na nagising
kung saan siya'y niluklok na Reyna
ng mga anghel, ng mga banal,
at ng tanang sangkatauhan.

Hindi na mawawala kailanman
ang Kaban ng Bagong Tipan,
sapagkat
nailuklok na ito bilang tanda ng
pag-ibig ng Santatlong Diyos
sa lahat ng Kanyang nilikha.

No comments:

Post a Comment

Followers

Heads' Up!